FONDACIJA TRAG

Lokalna fondacija Kapetan je prije svega grupa prijatelja, a onda i aktivista koji imaju zajedničku želju da daju svoj doprinos zajednici u kojoj žive. Sarajevo je naš grad, pun mogućnosti, velikih ljudi, velikih snova, ali isto tako i sa velikim prostorom za napredak.

 

Kao takva ekipa, izabrani smo na konkursu Trag fondacije iz Beograda za okupljanje grupe aktivista za grad Sarajevo. Kao dio Trag-oovog projekta, zajedno krećemo u osnivanje lokalne fondacije koja će Sarajevske mahale, komšiluke, ulice učiniti boljim mjestom za življenje za sve ljude koji tu žive.

 

Kapetan je spona između donatora, svih nas koji možemo i želimo da nešto damo u svoju zajednicu i onih koji imaju ideje na koji način da poboljšaju mjesto u kojem zajedno živimo.

 

Naš prvi cilj je da prikupimo 30.000 KM koje ćemo dalje donirati u projekte unapređenja života u Sarajevu. A kada ovaj iznos prikupimo, cijeli iznos će duplirati Trag fondacija iz Beograda. A onda možemo da u zajednicu damo još i duplo više!

 

Dakle, svaka vaša donirana marka vrijedi dvije!