FORMULAR ZA ONLINE PRIJAVU

Hvala vam na interesovanju za drugi konkurs Lokalne fondacije Kapetan Sarajevo (u daljem tekstu: LFKS), za podršku kreativnim idejama građana u Kantonu Sarajevo. Maksimalan iznos donacije od strane LFKS po jednom projektu je 2.000 KM.  

Prije popunjavanja formulara, molimo pažljivo pročitajte dokument “Poziv za učešće na konkursu” i razmislite o temama koje su nam prioritet. Nakon što popunite formular, pošaljite ga na email adresu info@kapetan.ba, ili popunite Online formular, najkasnije do 30. juna 2023. godine. Nezavisna selekciona komisija koju LFKS formira za ovu priliku će nakon toga pregledati sve pristigle prijedloge projekata.

Konačni rezultati biće objavljeni na website-u www.kapetan.ba 31. jula 2023. godine. Predstavnici podržanih projekata biće obaviješteni putem email-a i pozvani na potpisivanje ugovora.

1. Opšte informacije o prijedlogu projekta 

2. Podaci o grupi/udruženju

4. Sažetak ideje 

Ukratko predstavite svoju ideju tako što ćete nam dati osnovne informacije na precizan i jasan način: ko sprovodi inicijativu, za koga, na koji način i šta je cilj. Sažetak ideje će poslužiti Selekcionom odboru da se bolje upozna sa vašim radom (do 350 riječi).

4. Opis ideje

5. Budžet

Navedite  budžet potreban za sprovođenje vaše ideje tako što ćete nabrojati troškove koji su planirani tokom realizacije projekta i okvirne iznose za svaki od njih. (Napomena: Visina donacije LFKS je između 500 i 2.000 KM. Nisu predviđeni honorari za aktiviste koji učestvuju u realizaciji ideje).

Molimo vas da prilikom popunjavanja prijedloga budžeta taksativno navedete sve stavke koje su vam neophodne za realizaciju projektnih aktivnosti. Potrebno je navesti pojedinačni iznos za svaku stavku u budžetu (materijal, roba, usluga). Dodati redove u tabeli po potrebi. Nerazrađen i nedovoljno precizan budžet umanjuje šanse da prijedlog projekta bude odobren. Ukoliko ste neformalna grupa, molimo vas da u budžet za svaki mjesec trajanja projekta stavite i troškove provizije i održavanja računa, kojima ćete pokriti ustupanje računa od strane udruženja građana, ako bude izabran vaš projekat. Naša procjena je da je za te potrebe dovoljan iznos od 10 KM mjesečno.

 

Opis Troška

Iznos u KM

UKUPNO:

 

Važne informacije

Popunjen formular treba poslati elektronski na email adresu info@kapetan.ba, ili popuniti online formular koji se nalazi na website-u kapetan.ba, do 30. juna 2023. godine u 23:59h. Nepotpune prijave, kao i prijave pristigle nakon predviđenog roka za slanje prijedloga neće biti uzete u razmatranje.

Na ovom konkursu biće podržano minimalno šest projekata. Nakon što nezavisna selekciona komisija donese konačnu odluku, rezultati će biti objavljeni na website-u LFKS, a predstavnici izabranih projekata biće pozvani na potpisivanje ugovora i dobiti će sve neophodne informacije u vezi sa procedurama i načinom realizacije predložene ideje.

Krajnji rok za finalnu realizaciju projekata na ovom konkursu je 31. oktobar 2023. godine. Aktivnosti na projektima bi trebalo da traju od 31. jula 2023. godine do 31. oktobra 2023. godine (ili kraće). Prilikom slanja prijedloga projekata, uzmite u obzir i vremenske uslove i dobro procijenite aktivnosti u odnosu na kalendar.