Lokalna fondacija Kapetan Sarajevo (u osnivanju), otvorila je svoj prvi konkurs na kojem je 12.000 KM dostupno formalnim i neformalnim grupama za sprovođenje kreativnih ideja i inicijativa. Konkurs je otvoren do 9. novembra 2022. godine.

Nakon uspješno prikupljenih prvih 6.000 KM donacija od pojedinaca i kompanija u našem gradu, a koje je Trag fondacija duplirala, Lokalna fondacija Kapetan Sarajevo želi da ovim konkursom pruži podršku našim građanima i komšijama koji su spremni da pokrenu pozitivne promjene u svojoj ulici, naselju, selu i gradu. Ovim javnim pozivom ćemo podržati inicijative koje doprinose razvoju Sarajeva i povećanju kvaliteta života u zajednici, kao što su inicijative iz oblasti ulaganja u obrazovanje, podrške kulturi i umjetnosti, unapređenja javnih prostora i razvoja sporta.

Ideja Lokalne fondacije Kapetan Sarajevo je da poveže ljude različitih interesovanja i profesija, omogući građanima Sarajeva prostor za aktivno udruživanje i obezbijedi podršku za rješavanje problema u lokalnoj zajednici koje građani ne mogu sami da riješe. Naš cilj je da spojimo pojedince koji imaju ideje sa društveno odgovornim kompanijama i one koji imaju sredstva, vrijeme i znanje da te ideje sprovedu u djelo.

Ko može da se prijavi?

Podrška je namijenjena udruženjima građana i neformalnim grupama* koje:

  • Pokreću i aktivno uključuju građane i građanke u svoje aktivnosti
  • Zastupaju opšte interese svoje zajednice
  • Djeluju na teritoriji Kantona Sarajevo
  • Ne postoje duže od 10 godina

*pod neformalnim grupama podrazumijevamo grupe od najmanje troje ljudi, koje su okupljene oko rješavanja problema u lokalnoj zajednici i nisu formalno registrovane.

Šta podržavamo?

Vjerujemo da udruženi građani i građanke najbolje prepoznaju potrebe svojih zajednica i to u najmanjim lokalnim jedinicama, naseljima, kvartovima, ulicama i dvorištima. Konkurs Lokalne fondacije Kapetan Sarajevo otvara prostor za raznovrsne projekte koji doprinose razvoju našeg okruženja.

Za nas, zajednicu čine građani i građanke okupljeni oko zajedničkih vrijednosti, potreba, interesa i problema koji, razvijajući osjećaj pripadnosti zajednici, preduzimaju zajedničke akcije.

Ključne oblasti koje smo prepoznali su: obrazovanje, kultura, javni prostori, sport i umjetnost. Otvorena je mogućnost podrške i za projekte iz drugih oblasti značajnih za naš grad. Prepoznajte šta je potrebno da se promijeni, okupite ljude koji dijele vaše vrijednosti i predložite nam rješenja.

Da li postoje ograničenja u Konkursu?

Sredstva sa ovog Konkursa ne mogu biti upotrijebljena za podršku pojedincima, javnim institucijama i preduzećima. Osim toga, ne mogu se koristiti za aktivnosti političkih partija, aktivnosti koje promovišu i zagovaraju diskriminaciju po bilo kom osnovu, zagovaranje određene religije, humanitarnu pomoć ili kupovinu drugih dobara radi njihove distribucije.

Koliki je iznos donacije?

Iznos sredstava koji se dodjeljuje kreće se od minimalnih 500 KM do maksimalnih 2.000 KM po projektu.

Trajanje projekata?

Krajnji rok za finalnu realizaciju projekata na ovom konkursu je 30. april 2023. godine.

Kako se prijaviti na Konkurs?

Predstavite nam vašu ideju popunjavanjem formulara koji možete preuzeti putem linka (Preuzmite formular) i pošaljite na email adresu info@kapetan.ba, ili popunite Online formular, najkasnije do 9. novembra 2022. u 23:59h.

Šta se dešava nakon prijave na Konkurs?

Nezavisna selekciona komisija koju Lokalna fondacija Kapetan Sarajevo formira za ovu priliku će pregledati sve pristigle prijedloge projekata. Konačni rezultati bit će objavljeni na website-u www.kapetan.ba, 15. decembra 2022. godine. Predstavnici podržanih projekata biti će obaviješteni putem email-a i pozvani na potpisivanje ugovora.

Ko čini Selekcioni odbor za donacije?

Selekcioni odbor čine istaknuti pojedinci iz zajednice. Odbor će nezavisno donositi odluku o idejama kojim treba dati podršku, u skladu sa ciljevima, vizijom i vrijednostima Lokalne fondacije Kapetan Sarajevo.

Da li aplikanti mogu da se dodatno informišu o uslovima konkursa i svojoj ideji i kako?

Svi aplikanti mogu dobiti detaljnije informacije o konkursu slanjem poruke ili pitanja na email adresu info@kapetan.ba ili posredstvom naloga Lokalne fondacije Kapetan Sarajevo na društvenim mrežama. Molimo vas da pročitate i dokument Često postavljana pitanja (FAQ).

Podršku radu Lokalne fondacije Kapetan Sarajevo pruža Trag fondacija.